PHÒNG TRÁNH CÁC HẬU QUẢ MANG LẠI TỪ AMIANG

Tăng cường tuyên truyền người lao động và người dân về tác hại của amiăng và các biện pháp phòng chống để bảo vệ sức khỏe

  • Năm 2013, tại phiên họp Công ước Rotterdam, amiăng trắng đã được đề nghị xem xét đưa vào Phụ lục III của công ước này

  • Các tài liệu khoa học đều cho thấy, tất cả các dạng amiăng đều gây ung thư và không có ngưỡng an toàn cho việc sử dụng

  • Càng tăng sử dụng amiăng thì càng làm tỷ lệ ung thư gia tăng, trong đó, điển hình là ung thư trung biểu mô

  • Tại Mỹ, một quỹ đặc biệt được thành lập để bồi thường cho nạn nhân amiăng các hãng bảo hiểm và công ty đóng góp 114 tỷ USD

Tin tức & Sự kiện

WHO cho rằng, cấm tất cả các loại amiăng là cách hiệu quả loại bỏ các bệnh liên quan tới amiăng

Tuyên b?của Ủy ban quốc t?v?Sức khỏe ngh?nghiệp: Cấm amiăng toàn cầu và loại tr?các bệnh liên quan đến amiăng.

Tuyên b?của Ủy ban quốc t?v?Sức khỏe ngh?nghiệp: Cấm amiăng toàn cầu và loại tr?các bệnh liên quan đến amiăng.

Buy garage kits online , have the latest kits for sale, cheaper price when wholesale "; garage kit shop,garage kit model,garage kit uk,garage kit anime,garage kit painting,garage kitchener,garage

Amiăng: Sợi giết người

Amiăng: Sợi giết người

Paris, France: Một báo cáo được công bố hôm nay tại Đại hội lần thứ 13 của Liên đoàn Công đoàn Châu Âu dẫn chứng một sự mất mát cuộc sống gây sốc do