Amiang có mặt ở đâu

Cập nhật 29/01/2015 | Lúc 8:30:18

Amiang có mặt trong rất nhiều các sản phẩm  

Quá ít người dân biết tác hại của tấm lợp amiăng

Cập nhật 29/01/2015 | Lúc 8:27:55

 Chưa đầy 5% người dân tại Việt Nam được hỏi từng nghe nói về sự độc hại của amiăng đối với sức khỏe và môi trường, theo một khảo sát vừa được công bố. Khảo sát do Trung tâm Tổ chức phi chính phủ (NGO-IC) và Nhóm Vận động, Thúc đẩy, Phát triển Chính sách Y tế (EBHPD) tiến hành đối với 300 hộ ...