Tuyên truyền

Việt Nam cần có các nghiên cứu về hướng dẫn sử dụng an toàn đối với người lao động và cộng đồng dân cư, xử lý các chất thải có amiang…Đồng thời phổ biến, tuyên truyền, giáo dục đặc biệt với người sản xuất có amiăng, người lao động và người dân đang sử dụng sản phẩm chứa amiăng. Một số tài liệu tuyên truyền phổ biến, bạn đọc có thể tham khảo thêm tại đây:

Tài liệu  Link download
World Health Organization: Chrysotile Asbestos Bản tiếng Anh
World Health Organization: Amiang trắng Bản tiếng Việt
Tờ rơi tuyên truyền về tác hại của amiang